Dankbaarheid - Tool der tools

Dankbaarheid. Het herinnert me aan een dankgebedje voor het eten, het doet me denken aan het wonderlijk overleven van een zwaar auto-ongeluk, toen ik jongvolwassene was en zoveel bijzondere en gewone dingen meer. Het laat me glimlachen en het geeft me een warm gevoel. Het woord “dankjewel” is een ook een fijn woord om te zeggen en om te ontvangen. 


Toen ik de positiviteitspodcast begon, kwam onder meer de positieve psychologie onder mijn aandacht. In dit nieuwe veld was er een onderwerp dat opviel en steeds terugkwam bij de gasten en in verschillende boeken: dat was en is dankbaarheid. 

Vanuit de positiviteitspodcast kwam ook de positieve psychologie onder mijn aandacht. De positieve psychologie focust zich op positieve ervaringen en kwaliteiten van mensen. In tegenstelling tot de traditionele psychologie waarbij vaak de nadruk wordt gelegd op het oplossen van problemen en/of gebreken.

De grondlegger van de positieve psychologie, Martin Seligman, heeft aangetoond dat wie zich positief en optimistisch opstelt, gelukkiger, gezonder en succesvoller wordt. 


Je functioneren en geluk heeft veel te maken met de balans in emoties en gedachten. Positiviteitsexpert Barbara Fredrickson heeft ontdekt dat als je ten opzichte van 1 negatieve emotie 3 positieve emoties ervaart, je over het algemeen lekker in je vel zit en goed functioneert. 

Je hebt dus voldoende positieve emoties nodig. Een tip om positieve emoties te creëren is dankbaar zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft het inmiddels ook aangetoond. 

Je kan er invulling aan geven door elke dag 3 positieve ervaringen op te schrijven. Een hoop podcastgasten gaven dit als belangrijke tip voor een gelukkiger leven aan. Daarbij is het interessant om te kijken waarom die dingen gebeurden en wat je eigen rol daarin was. Zo kan je er zelf ook invloed op gaan uitoefenen. Dus als je dankbaar was voor het kopje thee in de zon, kan je dat nog eens doen om dit geluksgevoel te ervaren. En wees dankbaar voor het gewone en het ongewone vertelde Frederike Bannink ons.


Door deze gewoonte zal je nog meer oog krijgen voor de goede dingen in je leven. Je kan ook een dankbaarheidsritueel doen. Je kan je dankbaarheid ook uitspreken naar je huisgenoten. Mark Verhees vertelde dat hij ’s avonds met zijn vrouw doornam voor welke momenten zij die dag dankbaar waren geweest. Ik denk dat je dan ook met een fijn gevoel gaat slapen.

Vincent Duindam heeft hier nog een prachtige aanvulling op. ‘Je staat steviger wanneer je in de diepte ook nog een dankbaarheid voelt die voorbijgaat aan de wisselvalligheden van het leven.’ Dus je hoeft niet elke dag positief te zijn en je hoeft niet voor elke situatie in je leven dankbaar te zijn. Het gaat juist om de aanvaarding dat het zo is. 

Leo Bormans, ambassadeur voor geluk en levenskwaliteit, vertelde ook mooi over de kracht van dankbaarheid en maakte er evenals Judith Kaart een prachtig dankbaarheidsboekje voor. 


Werkgelukexpert Martine Behrens noemde het dankbaarheidsdagboek ook de ‘tool der tools’. Dankbaarheid zit in de hoogste energiefrequentie. Verder brengt het opschrijven ook een ander deel van je hersenen in werking. Volgens de hiervoor genoemde Seligman zou het positieve effect van het opschrijven van dankbaarheid 6 maanden doorwerken, ook al doe je het maar 1 week. Ik denk dat je het langer gaat doen, als je eenmaal bezig bent en merkt hoe leuk en waardevol het kan zijn.

Op welke manier je vormgeeft aan het ‘verzamelen van fijne emoties’ en het koesteren van mooie momenten is helemaal aan jou. Het is het proberen waard. Dankbaarheid is dé sleutelemotie, die de deur openzet naar alle andere positieve emoties.

Reactie plaatsen