Positief 27 - Arent van Wassenaer: positiviteit in het recht

Positief 27 - Arent van Wassenaer: positiviteit in het recht

Arent van Wassenaer werkte 33 jaar als bouwrechtadvocaat in binnen- en buitenland. Al vroeg kwam hij in aanraking met de Harvard-methode waardoor hij een positieve visie ontwikkelde om met zo min mogelijk conflicten te bouwen. Tegenwoordig werkt hij als consultant voor zijn bedrijf The Faitful Goose.

In zijn carrière als advocaat deed Arent veel kennis op om conflicten te voorkomen. Zo leerde hij in 1988 in Boston de grondbeginselen van de Harvard methode. Een werkwijze die begint met het in kaart brengen van alle belangen van de verschillende partijen om de parallellen boven water te halen. Vervolgens wordt er binnen het gevormde kader gezocht naar de beste oplossing voor alle belanghebbenden. Zo ontstaat een succesvolle samenwerking. In de jaren negentig kwamen nog twee samenwerkingsvormen op het pad van Arent: het dispute board en een alliantie.

Dispute board

Een dispute board is een groep deskundige mensen die bij aanvang van een (bouw)project door de betrokken partijen worden aangesteld. Deze deskundigen lopen tijdens het project mee en krijgen toelichting van de projectorganisatie. Met als doel het tijdig signaleren en bespreken van issues die tot geschillen kunnen leiden.

Alliantie

Een alliantie is de vorming van een geïntegreerde projectorganisatie bestaande uit mensen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het is mooi dat je in een alliantie gezamenlijk doelen kan bepalen vanuit ieders eigen belangen en dat met een vastgesteld alliantie-budget alle projectwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Factoren die aan de wieg staan van een succesvol project

Als een uitgever hem vraagt om een boek te schrijven over gebreken in de bouw zegt Arent: “nee, daar word ik niet blij van.” Het leidt tot zijn boek A Practical Guide to Successful Construction Projects. Een schrijven over de factoren die aan de wieg staan van een succesvol bouwproject, waarvoor hij 25 projectmanagers over de hele wereld interviewt. Op de vraag naar de belangrijkste factor voor een succesvol project geven alle 25 geïnterviewden hetzelfde antwoord: de mens.

The Faithful Goose

De mens die onherroepelijk is verbonden met factoren als vertrouwen, communicatie, loyaliteit en billijkheid. Waarden die ook tot uitdrukking komen in de oude familiespreuk van Arent: Mit Gansch Trouwe. Het inspireerde hem tot de naam van zijn bedrijf waarmee hij internationaal aan de weg timmert om zoveel mogelijk geschillen te voorkomen.

Wil je ook meer weten over de mens Arent die als mediator kopjes en schotels als metafoor gebruikt? Luister dan de hele podcast.

Wil je meer te weten komen over Arent, zijn bedrijf The Faithful Goose, Vereniging Presolve en zijn podcast Bouwen met vertrouwen, kijk dan op de websites: thefaithfulgoose.com en presolve.info.

Reactie plaatsen

Abonneer je via de volgende kanalen