Positief 94 - Van trauma naar heling met Rianne van Kuil

Positief 94 - Van trauma naar heling met Rianne van Kuil

Rianne van Kuil (1981) is journalist, tv-maker en helingsexpert. Zij heeft een praktijk voor traumaverwerking.


Zelf heeft Rianne een bewogen leven gehad. Het bijzondere aan haar verhaal is zij, dat hoewel zij zelf een hoop narigheid heeft meegemaakt, een hoopvolle en positieve boodschap voor je heeft. Uiteindelijk heeft Rianne een transformatie doorgemaakt en is zij vrijgekomen van haar trauma’s waaronder seksueel misbruik, een onveilige thuissituatie en pestgedrag. Zij heeft zichzelf bevrijd en haar vrije stalende zelf (terug)gevonden.

Met alle lessen en inzichten die ze zelf leerde, ontdekte ze dat het mogelijk is om jezelf volledig te bevrijden van pijn en trauma. In haar nieuwe boek en werkboek Ontdek je Heilige Graal neemt Rianne je mee op een bevrijdende heldenreis dwars door je overlevingssysteem heen.

Joseph Campbell bedacht het concept van de heldenreis. Deze held krijgt te maken met een beproeving (trauma), neemt deze uitdaging aan en na veel vallen en opstaan komt er inzicht (heling). De held heeft duizenden gezichten dus een ieder kan zich in het verhaal herkennen. Dit geldt ook voor het mooie boek van Rianne.

Heel open vertelt Rianne haar eigen innerlijke reis, die zo'n tien jaar duurde. Het erkennen van haar trauma, het vragen van hulp en het versterken van zichzelf zijn voor haar heel belangrijke stappen geweest. We praten verder over berusting, keuzes maken, visualiseren en het omgaan met angsten. Ook ontdekte Rianne uiteindelijk het antwoord op haar dissociatie en triggers. Rianne heeft ervaren dat het mogelijk is om jezelf te helen. In het begin met richtingaanwijzers en handvatten, maar daarna kan je het zelf!


Meer over Rianne van Kuil vind je op haar website: ontdekjeheiligegraal.com

Reactie plaatsen

Abonneer je via de volgende kanalen