Boukje Jongedijk-Eijsink

Projectjurist  voor bouw- en omgevingsrecht

Mijn activiteiten en diensten

 • Advisering
 • Voeren van onderhandelingen
 • Opstellen of beoordelen van overeenkomsten
 • Bemiddelen tussen partijen
 • Bieden van interim-oplossingen voor uw organisatie
 • Detachering
 • Voeren van gerechtelijke procedures
 • Adviseren over (implementatie van) nieuwe wetgeving
 • Juridische vraagbaak c.q. coach
 • Optreden als gastdocent en maken/samenstellen van les- en studiemateriaal
 • Deelnemer in projectteam
 • Workshops of lezingen op maat.

Mijn samenwerkingen

Indien gewenst, schakel ik in overleg met de cliënt extra expertise in. Andere deskundige advocaten, juristen, notarissen, (plan)economen, ingenieurs, fiscalisten, bouwkundigen, rentmeesters en taxateurs maken deel uit van mijn netwerk.


Ik treed op voor:

 • Projectorganisaties;
 • Gemeenten;
 • Provincies;
 • Waterschappen;
 • Zelfstandige bestuursorganen;
 • Projectontwikkelaars;
 • Bedrijven.

Voor uw juridische stappen in het omgevingsrecht en bouwrecht

Projectjuristnodig ?